Home Người trong cuộc ALMA – Trùm nghỉ dưỡng hay trùm lừa đảo